การคืนสินค้าและการคืนเงิน หากคุณต้องการขอคืนเงิน/คืนสินค้า สามารถติดต่อที่ช่องทางไลน์

 • ไม่ได้รับคำสั่งซื้อ (ขอคืนเงิน)
 • ได้รับสินค้าไม่ครบ หรือชิ้นส่วนสินค้าไม่ครบ
 • ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง เช่น ไซส์ผิด สีผิด สินค้าผิด
 • สินค้าไม่ดีหรือ เสียหาย
 • สินค้าการทำงานไม่สมบูรณ์ หรือหมดอายุ

 • รูปแบบของการคืนเงิน/ คืนสินค้า

 • คืนเงินเต็มจำนวน
 • คืนเงินบางส่วนโดยไม่ต้องคืนสินค้า
 • คืนสินค้าเพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน
 • ผู้ซื้อสามารถเลือกขอคืนเงิน/คืนสินค้า กับสินค้าบางรายการในคำสั่งซื้อได้

 • กรณีมีข้อพิพาท

  1.1 สินค้าสภาพไม่ดีหรือมีความเสียหาย

 • รูปภาพ/วิดีโอ ของสินค้าที่ได้รับ (ทั้งหมดอย่างชัดเจน)
 • รูปภาพสินค้าบริเวณที่เสียหาย
 • รูปภาพกล่องสินค้าภายในและภายนอก (ภาพกล่องข้างนอกรอบด้าน และ ภาพกล่องข้างใน คือ เปิดฝากล่องออกมา)
 • รายละเอียดการบรรจุหีบห่อ (มีบับเบิ้ล/กันกระแทก)
 • รูปภาพใบปะหน้าพัสดุบนกล่องที่เสียหาย

 • ตัวอย่างหลักฐานสำหรับสินค้าเสียหาย

  ...

  หลักฐานภายนอกที่ได้รับความเสียหาย

  ...

  ภาพถ่ายระหว่างแกะพัสดุ

  ...

  ภาพถ่ายวัสดุที่ได้รับความเสียหาย และวัสดุสำหรับการใช้ห่อหรือกันกระแทก

  1.2 การทำงานของสินค้าไม่สมบูรณ์หรือสินค้าหมดอายุ

 • รูปภาพของสินค้าที่ได้รับ (ทั้งหมดอย่างชัดเจน) และรูปภาพใบปะหน้าพัสดุบนกล่อง
 • วิดีโอแสดงปัญหาของสินค้าที่ได้รับ
 • รายละเอียดของสินค้าที่พบปัญหาโดยละเอียด
 • รายละเอียดการบรรจุหีบห่อ (มีบับเบิ้ล/กันกระแทก)
 • รูปภาพใบปะหน้าพัสดุบนกล่องที่เสียหาย

 • หมายเหตุ: หากเป็นสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์ รบกวนส่งวิดีโอ ขณะเปิดใช้งาน

  ตัวอย่างหลักฐานสินค้าหมดอายุ

  ...

  1.3 ได้รับสินค้าไม่ครบหรือชิ้นส่วนไม่ครบ

 • รูปภาพ/วิดีโอ ของสินค้าที่ได้รับ (ทั้งหมดอย่างชัดเจน)
 • รูปภาพหน้ากล่องพัสดุ
 • รูปภาพ/วิดีโอ ขณะเปิดสินค้า

 • ตัวอย่างหลักฐานสำหรับสินค้าไม่ครบ/ขาด

  ...
  ...

  1.4 ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง เช่น ไซส์ผิด สีผิด สินค้าผิด

 • รูปภาพของสินค้าที่ได้รับ (ทั้งหมดอย่างชัดเจน) และรายละเอียดของสินค้าที่พบปัญหาโดยละเอียด
 • รูปภาพหน้ากล่องพัสดุ

 • ตัวอย่างหลักฐานสำหรับได้รับสินค้าผิด

  ...
  ...

  คำแนะนำในการยื่นหลักฐานประกอบการพิจารณา

 • ขนาดของรูปภาพจะต้องไม่เกิน 5MB และวิดีโอ จะต้องไม่เกิน 30MB กรณีที่ไฟล์มีขนาดใหญ่ แนะนำคุณลดขนาดไฟล์หรือทำการอัปโหลด ผ่าน Google Drive และเปิดเป็นสาธารณะ หลักฐานรูปภาพหรือวีดีโอจะต้องชัด ภาพไม่แตก
 • เราแนะนำให้คุณอัปโหลดวิดีโอเป็นอย่างยิ่งสำหรับกรณีที่สินค้าใช้งานไม่ได้
 • โปรดอัปโหลดภาพที่เห็นปัญหาสินค้าได้อย่างชัดเจน
 • โปรดส่งหลักฐานการสนทนากับผู้ขาย ***หากมี

 • หมายเหตุ
 • สำหรับกรณีไม่ได้รับสินค้า ผู้ซื้อไม่จำเป็นจะต้องส่งหลักฐานประกอบการยื่นขอคืนเงิน
 • หาผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันไม่ได้จึงจะทำการยื่นเอกสารข้อพิพาท