เวลาจัดส่งอาจอยู่ในช่วงตั้งแต่ 2-20 วันทำการ, ระยะเวลาดำเนินการจัดส่งของบริษัทขนส่ง และระยะเวลาที่ขนส่งเข้ารับสินค้า การคำนวนนี้ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของบริษัทขนส่ง สำหรับขนส่งที่ทำการรองรับโดย Shopteenii

เวลาในการเตรียมพัสดุ

 • สำหรับสินค้าปกติ (ไม่ใช่สินค้าจัด่งนานกว่าปกติ) เวลาจัดเตรียมพัสดุ คือ 2 วัน
 • สำหรับสินค้าจัดส่งนานกว่าปกติ เวลาจัดเตรียมพัสดุคือ 7-20 วัน

 • 1. ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

 • จัดส่งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ประมาณ 1-2 วันทำการ
 • จัดส่งในพื้นที่ต่างจังหวัด ประมาณ 2-4 วันทำการ
 • จัดส่งในพื้นที่ห่างไกล ประมาณ 3-5 วันทำการ
 • จัดส่งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ประมาณ 2-3 วันทำการ (ตามระยะทาง)
 • จัดส่งในพื้นที่ต่างจังหวัด ประมาณ 3-5 วันทำการ
 • จัดส่งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ประมาณ 1-2 วันทำการ (ตามระยะทาง)
 • จัดส่งในพื้นที่ต่างจังหวัด ประมาณ 2-3 วันทำการ (ตามระยะทาง)

 • 2. วันทำการของผู้ให้บริการขนส่ง

  หากบริษัทขนส่ง ส่งพัสดุไม่สำเร็จ

  เงื่อนไขการจัดส่งสินค้ากรณีที่บริษัทขนส่ง ส่งพัสดุไม่สำเร็จ โดยปกติแล้วบริษัทขนส่งจะพยายามส่งพัสดุไปยังที่อยู่ผู้รับปลายทางตามที่ร้านค้าระบุไว้ ตามเงื่อนไขแต่ละบริษัทขนส่ง ดังนี้